Základní informace

Adresa sídla: Pod Altánem 9/105, Praha 10, PSČ 110 00

Poskytované služby: doručovací adresa, registrační sídlo, nakládání s doručenou poštou, administrativní služby dle požadavků, vyřizování telefonních hovorů, správa datových schránek, poradenství

Cena služeb: již od 490 Kč měsíčně kontaktní adresa, od 790 Kč měsíčně poskytnutí sídla

ceny jsou konečné, bez skrytých poplatků, naše společnost není plátcem DPH

Virtuální kancelář

Sídlo je poskytováno jak obchodním společnostem tak fyzickým osobám na adrese Pod Altánem 9/105, Praha 10, PSČ 100 00 .

Vzhledem ke skutečnosti, že nemovitost, ve které je sídlo poskytováno, je ve výlučném vlastnictví obchodní společnosti ADVIA GROUP s.r.o., je zajištěno dlouhodobé poskytování nabízených služeb .

V rámci poskytnutí služeb ADVIA Office Centre (AOC) jsou splněny zákonné požadavky  na sídlo společnosti , a to:

-  označení sídla společnosti obchodní firmou a identifikačním číslem,

-  přijímání písemností zasílaných na adresu společnosti.

Dle zákona musí mít každá obchodní společnost v České republice určenou adresu jako sídlo společnosti, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Pro zápis sídla do obchodního rejstříku je nezbytný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Rovněž tak fyzická osoba podnikatel musí mít určeno sídlo a pro zápis do živnostenského rejstříku potřebuje souhlas vlastníka s umístěním místa podnikání.

Umístění sídla v hlavním městě  má vliv pro rozvoj podnikání společnosti, má nesporné výhody i ve vztahu k orgánům státní správy, anonymnější prostředí hlavního města rovněž přináší větší klid k podnikání a rozvoji společnosti. Rovněž provoz virtuální kanceláře , v porovnání s náklady na vlastní kancelář, výrazně snižuje náklady při podnikání .

Základní informace o poskytovaných službách

Úschova a přeposílání pošty

Zabezpečení přejímání a správa příchozí pošty pro klienty.

Každá zásilka je zaevidována, je vedena kniha přijaté pošty čímž je vyloučena možnost ztráty či zdržení důležité korespondence a dle pokynů klienta je pošta uschována pro pozdější vyzvednutí nebo přeposílána na určenou adresu. V případě zájmu klienta jsou příchozí dokumenty skenovány a přeposílány elektronickou poštou, rovněž tak může být dle pokynu klienta zajištěn překlad obsahu příchozí pošty do určeného jazyka. Dle požadavku klienta a podle zvoleného programu, může být zřízeno trvalé přesměrování doručované pošty, které je zajištěno prostřednictvím poskytovaných služeb České pošty, s.p.

Příjem faxů

Příjem faxových zpráv 24 hodin denně a jejich přeposílání na klientem zadanou adresu.

Vyřizování telefonních hovorů

Příjem telefonních hovorů na mobilním telefonním čísle s možností předání tohoto telefonního čísla klientovi do vlastní správy. Předávání informace o přijatých telefonních hovorech klientovi.

Umožnění vedení obchodních schůzek

V případě zájmu klienta lze využit zasedací místnost pro obchodní schůzky v centru Prahy.

Správa datových schránek

Zajišťujeme správu datových schránek spočívající v kontrole pošty doručené do datové schránky, její příjem a přeposlání dle pokynu klienta.

Rozsah poskytovaných služeb, který vždy definuje klient, je smluvně zajištěn s možností jeho rozšíření či zúžení.

Rozsah poskytovaných služeb v rámci programů

Služby poskytujeme v rámci čtyř programů, které se od sebe liší rozsahem poskytovaných služeb a cenou. K jednotlivým programům lze dle potřeby přiobjednat další poskytované služby. 

Program „Basic“

- pouze kontaktní adresa (bez zápisu adresy sídla do obchodního rejstříku, živnostenského či jiného rejstříku)

- převzetí doručené pošty a její úschova k osobnímu převzetí klientem, vyrozumění o doručení pošty e-mailem

- možnost přiobjednání přeposílání pošty a správy datových schránek

Program „ECONOMY“

- kontaktní adresa a sídlo pro zápis do obchodního, živnostenského či jiného rejstříku

- převzetí doručené pošty a její úschova k osobnímu převzetí klientem a vyrozumění o doručení pošty e-mailem

- možnost přiobjednání vyřizování telefonních hovorů a správy datových schránek

Program „STANDARD“

- kontaktní adresa a sídlo pro zápis do obchodního, živnostenského či jiného rejstříku

- převzetí doručené pošty, její úschova k osobnímu převzetí a vyrozumění klienta o doručení pošty e-mailem

- možnost přiobjednání přeposílání doručené pošty na adresu určenou klientem jednou za týden, příjmu faxů, vyřizování telefonních hovorů a správy datových schránek

Program „EXCLUSIVE“

- kontaktní adresa a sídlo pro zápis do obchodního, živnostenského či jiného rejstříku

- možnost individuálního nastavení čerpání služeb

- převzetí doručené pošty, její úschova k  převzetí a vyrozumění klienta o doručení pošty e-mailem

- možnost přiobjednání přeposílání doručené pošty na adresu určenou klientem neprodleně po jejím obdržení, možnost přeposílání pošty faxem, přeposílání doručené pošty po jejím naskenování e-mailem, možnost příjmu faxů, vyřizování telefonních hovorů, poskytnutí jednací místnosti


Ceník je připojen v samostatném .pdf souboru.

Ceník.pdf Ceník.pdf
Size : 123.271 Kb
Type : pdf

Základní zásady poskytování služeb

Služby poskytované v rámci projektu AOC jsou dodávány na nejvyšší možné odborné a profesionální úrovni s osobním přístupem ke každému klientovi.

Základní smluvní podmínky

Smlouva o poskytnutí sídla a o poskytování souvisejících administrativních služeb se standardně uzavírá na dobu určitou jednoho roku s automatickým prodloužením vždy o další rok.

Před podpisem smlouvy se platí záloha na poskytované služby za příslušné období poskytování služeb, která je po uzavření smlouvy o poskytování služeb vyúčtována konečnou fakturou – daňovým dokladem.

Smluvní vztah založený smlouvou o poskytování služeb může být ukončen dohodou účastníků, uplynutím doby, na kterou byl smluvní vztah sjednán, za splnění podmínek ve smlouvě uvedených nebo uplynutím výpovědní doby.

Objednávkový formulář

V případě zájmu o poskytnutí nabízených služeb zašleme zájemci objednávkový formulář. Po jeho vyplnění a zaslání zpět neprodleně zašleme konkrétní cenovou kalkulaci, návrh smlouvy a všechny související dokumenty potřebné k zápisu sídla do obchodního či jiného rejstříku.

Objednávkový formulář je rovněž možné vyplnit v oddíle kontakty a rovnou jej odeslat.

Případně nás zájemce může kontaktovat jakýmkoli z uvedených kontaktních spojení a domluvíme vše potřebné.

Dokumenty ke stažení

Zakladni info o sluzbach.pdf Zakladni info o sluzbach.pdf
Size : 260.549 Kb
Type : pdf
Ceník.pdf Ceník.pdf
Size : 123.271 Kb
Type : pdf
Objednavkovy formular AOC.pdf Objednavkovy formular AOC.pdf
Size : 272.372 Kb
Type : pdf
Objednavkovy formular AOC.doc Objednavkovy formular AOC.doc
Size : 49 Kb
Type : doc